Share →

Styret i Oslo Voices består for tiden av Kirsti Jegstad (leder), Erlend Strønen, Christine Hanken, Henrik Stigen og Sverre Tvinnereim. Disse kan kontaktes på mail styret@oslovoices.no. Korets styreleder Kirsti Jegstad kan også nås på tlf  992 39 913. Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på.