Share →

Koret tar inn nye sangere ved behov. Vi er alltid interessert i kontakt med dyktige og motiverte sangere, og alle stemmer er velkommen til å ta kontakt. Gode notekunnskaper er en fordel, ettersom vi har en høy innstuderingsfrekvens. Øvelser holdes hver mandag kl 18-21 i Markus kirkes menighetshus på St. Hanshaugen.

Ta kontakt med oss på epost eller gjennom korets styreleder Kirsti Jegstad på tlf. 992 39 913 for mer informasjon eller prøvesang.