Er du Oslo Voices’ nye dirigent? Koret ble stiftet i 2012 og består i dag av 35 sangere med en gjennomsnittsalder på ca 35 år. Koret synger klassisk og moderne musikk på et høyt nivå og med et variert repertoar innenfor et klassisk stilideal. Kjerneverdien til koret er å være seriøse, ambisiøse og tidsriktige, og vi ønsker å skape musikalske opplevelser som berører publikum.

Siden oppstarten i 2012 har Oslo Voices hatt en rekke spennende produksjoner; vi har samarbeidet med KORK og kor på høyt nivå i inn- og utland, fått skrevet komposisjoner av norske komponister, vært på turnéer der vi har sunget i store europeiske kirker (St. Pauls Cathedral, Berliner Dom, Southwark Cathedral og Nidarosdomen), og deltatt på konkurranser med gode resultater. Vi har ambisjoner om flere store musikalske opplevelser i fremtiden og ser frem til å samarbeide med en ambisiøs, motiverende og høyt kvalifisert dirigent.

Koret øver fast en gang i uken (for tiden mandag kveld) og har ett til to helgeseminarer per semester. Vi legger i tillegg opp til en til to reiser per år.

Hvis du ønsker å bli vår nye dirigent, send søknad og CV til styret@oslovoices.no. Søknadsfrist er 31. desember 2016. Spørsmål angående stillingen kan rettes til Kirsti Marie Jegstad (99239913) eller Christine Hanken (92028649). Se også korets nettside for mer informasjon om koret: www.oslovoices.no.

Tiltredelse etter avtale, fortrinnsvis i løpet av våren 2017.

 

 

Share →