Ønsker du å synge i Oslo Voices? For tiden søker vi etter to alter (en 1.alt og en 2.alt) og en tenor (1.tenor eller 2.tenor). Gode notekunnskaper er en fordel, ettersom vi har en høy innstuderingsfrekvens. Kom gjerne på åpen øving mandag 18.august kl 18-21 for å se hvordan vi har det og for eventuell prøvesang. Ta kontakt med styret på mail styret@oslovoices.no eller korets styreleder Christer Lysfjord på tlf  982 03 009 dersom dette høres interessant ut. Fremtidige planer er:

Høsten 2014:

  • Samarbeidskonsert med Embla (11-12.oktober)
  • Seminar og konsert med Brady Allred (31.oktober – 3.november)
  • Julekonserter i St.Paul’s og Southwark Cathedrals i London (28.-30.november)
  • Julekonserter i Oslo-området (8., 10. og 13.desember)

Våren 2015:

  • Arbeid med nyskrevne verk av Edvin Østergaard som forberedelse til plateinnspilling i 2016
  • Påskekonsert
  • Utenlandsturné

Høsten 2015:

  • Konserter i samarbeid med Kringkastningsorkesteret med flere i anledning Knut Nystedts 100-årsdag (September – Oktober)
  • Deltakelse på ULTIMA-festivalen (September)
  • Julekonserter i Norge

Oslo Voices øver hver mandag kl 18-21 i Markus kirkes menighetshus

.

Share →