top of page

Oslo Voices er tildelt støtte fra Kulturdepartementet!


Aktivitetsmidler for kor tildeles over statsbudsjettet og administreres av Norges korforbund, og er en viktig støtteordning for amatørkor på høyt nivå. Midlene fordeles på Konsertstøtte og Produksjons- og driftsstøtte til kor. Det var i år 4,1 millioner kroner til fordeling til Produksjons- og driftsstøtte.


I knallhard konkurranse med kor fra hele landet ble Oslo Voices tildelt 120 000 kroner, som er en dobling fra forrige tildeling.


Vi er stolte og takknemlige for tildelingen som gjør det mulig å satse enda hardere på å skape store musikalske opplevelser også i 2020.

コメント


bottom of page