top of page

TILDELING AV PRODUKSJONS- OG DRIFTSSTØTTE

Oslo Voices er svært glade for å meddele at vi har blitt tildelt 120.000,- kroner fra Aktivitetsmidler for kor i form av Produksjons- og driftsstøtte. Hurra!


Det betyr at vi nå har et godt økonomisk fundament for konsertene og prosjektene vi har på planen fremover. Følg med for nærmere kunngjøring av våre kommende aktiviteter.


Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Ordningen skal bidra til å høyne det kunstneriske nivået for de kor som får støtte, og bidra til å gi publikum gode og varierte konsert- og musikkopplevelser.


Comments


bottom of page