top of page

Dirigent Ingrid Hanken

Ingrid Hanken har vært korets dirigent siden april 2017. Hun har bakgrunn som sanger, sangpedagog og ensemble instruktør, og har sin utdanning fra Norges Musikkhøgskole og St. Olavs College i USA. Som utøver er Ingrid kanskje best kjent for sitt mangeårige virke i vokalsekstetten Nordic Voices. Ensemblet har gitt ut 9 innspillinger, hvorav flere prisbelønte, og har urfremført et stort antall verk av norske og utenlandske komponister. Ingrid har tidligere sunget i Oslo Bachensemble i 7 år og i Det norske solistkor i 10 år, og medvirker tidvis der på prosjektbasis. Hun mottar nå Statens arbeidsstipend for tre år.​ 

Som sangpedagog og ensembleinstruktør har Ingrid bred erfaring med hensyn til sjangerbredde. Hovedvekten har vært studenter fra videregående skole og Bårdar Akademiet. Hun har i 17 år undervist i ensemblesang, kor, mesterklasser i sang, hørelære og sang hovedfag. I tillegg har Ingrid holdt en rekke kurs for amatører, studenter og profesjonelle innen ensemble, samt for sangere og dirigenter. Fokus for det pedagogiske arbeidet har vært personlig integritet og personlig uttrykk bygget på en solid musikalitet og en sunn sangteknikk. 

 

Ingrid har en spesiell interesse for samspillet mellom kor og dirigent og bruker sin erfaring som ensemblesanger i sitt virke. Herunder fokuserer hun på lytting, musikalsk samarbeid, forståelse for partitur og bevissthet rundt samsang og samklang – og ikke minst bevissthet rundt intonasjon og presisjon og et samlet uttrykk.

Ingrid_Hanken_2-1024x929.jpg
bottom of page